Żydzi w Inowrocławiu – ślady obecności


W ramach zbliżającej się 80. rocznicy zburzenia synagogi w Inowrocławiu zapraszamy serdecznie na wydarzenia związane z kulturą żydowską. Niewielu wie, że budynek tzw. nowej synagogi był trzecim w Inowrocławiu miejscem modlitwy dla mieszkańców Inowrocławia wyznania mojżeszowego, jaki powstał w naszym mieście. Uznawana była za jedną z piękniejszych w Europie. W czasie II wojny światowej zajęta i splądrowana przez Niemców ostatecznie została zniszczona i zburzona.

W związku z tym, by upamiętnić to wydarzenie, a także wspomnieć o licznej społeczności żydowskiej zamieszkującej na terenie naszego miasta oraz miejsca z tą obecnością związane, proponujemy następujące wydarzenia i zachęcamy do udziału.

13.09 – MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA (ul. SOLANKOWA 33):

1 2 : 0 0 – wykład  d r  A g a t y  R y b i ń s k i e j pod tytułem: „Chaim i David Jöelowie rabini rodem
z Inowrocławia”

1 3 : 0 0 – prezentacja żydowskiego przewodnika po Inowrocławiu

14.09 – PIJALNIA WÓD – PALMIARNIA „INOWROCŁAWIANKA” (ul. RĄBIŃSKA 1A)

1 8 : 0 0 – koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Oli Bilińskiej

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie „Nowa ara Butów”

Wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia w ramach realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.