Nasze działania

Jako Stowarzyszenie realizujemy zarówno pojedyncze projekty, jak i działania cykliczne.

Nasze działania:

Wrzesień kobiet
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/wrzesien-kobiet/
Projekt Inowrocławianka
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/projekt-inowroclawianka/

Inowrocławski Atlas Kobiet
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/inowroclawski-atlas-kobiet/

Cykl Historycznie i kulturalnie
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/historycznie-i-kulturalnie/

Cykl Wokół człowieka
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/wokol-czlowieka/

Wietrzenie szafy
http://nowebuty.webd.pro/nowe-buty/wietrzenie-szafy/